Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529152 Alseth boligfelt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.06.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529071 Beitevegen sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529080 Berger industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529052 Bergsland Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529040 Berja friluftsområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.11.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529097 Bowlinghall i Raufosskogen Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 14.04.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 184 Bradalsmyra testsenter Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529051 Breiskallen bomstasjon Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.09.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529029 Breiskallenfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529069 Brubakken-Folkets hus Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.11.2005
Vis info 0529094 Brubakken-Kortos Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 10.11.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529111 Brubakken-Kortos Endring 2012 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 164 Brubakkenkvartalet Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529079 Byggmakker Raufoss Bygg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529135 Bøverbrugata sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529039 Del av Raufoss sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1995
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 165 Del av reguleringsplan for Raufosskogen - Raufoss storhall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.03.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529081 Demningsvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.11.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529161 Detaljregulering for Elveløkka Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529074 Dragerskogen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 162 Dragerskogen Nord BG2 - Kilden Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 05.05.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529001 Eina Eldre reguleringsplan Opphevet 19.05.1954
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529005 Eina (Endring 1974) Eldre reguleringsplan Opphevet 25.01.1974
Vis info 0529008 Eina (Endring 1976) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 19.08.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 171 Eina sentrum Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529037 Eina sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.06.1994
Vis info 0529099 Eina sentrum til Parkvegen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet
Vis info 0529083 Elton Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 17.04.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529121 Elton - omregulering 2013 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 24.10.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529112 Elvely industriområde Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 30.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529072 Enggata vest/Bassengvegen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529059 Ersrudlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.10.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529101 Fagerlund/Storgata 13, Eina Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.05.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529150 Fjordgata sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.10.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529060 Fjordheimkvartalet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.04.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529095 Fossegårdkvartalet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.06.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529157 Fredlund, Framstadbakken 5 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.05.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529078 Furuly/Storgata 65 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.03.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529030 Furusetfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.02.1989
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529130 Fv.111 Bøverbru sentrum-Nærstein Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529086 FV114, Sagvoll-Rosetsvingen, G/S-veg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529064 FV115 Nordset-Reinsvoll Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529049 FV82 Nordset-Nærstein Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.06.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529045 FV89 Fortau i Øverbyvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529085 G/S-veg Gårder-Bruhagen, Rv4 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.10.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529138 Gamle Reinsvoll Barneskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.12.2021
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529103 Gimlekvartalet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 17.11.2011
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529033 Gjestrum industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.1991
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529105 Gjestrum industriområde sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.06.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529026 Gjestrumfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.1986
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529154 Gjestrumfeltet øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529015 Hagenfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.04.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529102 Hagenfeltet nord Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 31.03.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529082 Heimly Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529009 Hellandfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.07.1977
Vis info 0529114 Hole Kalkverk Detaljregulering Utgått/erstattet 04.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 183 Hole Kalkverk - utvidelse Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 14.12.2023
Vis info 173 Hunnselva - Egstad - Svartåsen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 03.08.1979
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529004 Hunnselva-Egstad-Vildåsen Eldre reguleringsplan Opphevet 11.01.1968
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529073 Karsrudskogen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529068 Karsrudskogen sør Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.06.2005
Vis info 0529131 Knut Hamsuns veg 21-23 Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529156 Knut Hamsuns veg 6-8 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.06.2020
Vis info 0529kplan Kommuneplan 2008-2019 Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 04.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529kplan2012-23 Kommuneplanens arealdel 2012-2023 Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 27.11.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 3443kplan2023-35 Kommuneplanens arealdel 2023-2035 Kommuneplanens arealdel Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529058 Kortabakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529041 Korterud skole Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529012 Kretafeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.01.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529107 Kryssregulering Eina sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.02.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529021 Kytdalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.02.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529010 Køllafeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.08.1977
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529096 Lønnberget høydebasseng Eldre reguleringsplan Planlegging igangsatt
Vis info 0529153 Metallco, Eina Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529109 Miljøgate Reinsvoll sentrum Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.01.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 169 Mindre endring av Karsrudskogen sør Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 11.09.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529076 Ny barnehage på Eina Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529044 Ny kirkegård på Raufoss Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.08.1997
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529046 Nye riksveg 4 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529122 Nytt kryss på Raufoss Fv110 x Fv114 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 15.05.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529050 Nærbykroken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.11.2000
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529119 Næringsområde Roksvoll øst Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.04.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 167 Områderegulering for Lønnbergåsen Områderegulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529065 Parken Bøverbru Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529093 Plogvegen 33 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.11.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529022 Presteseterfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.09.1984
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529137 Prøven Industriområde - Endring Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.08.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529087 Prøven/Kildal industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.06.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529077 Prøvenlia Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.02.2007
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529120 Prøvenlia omregulering Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 30.04.2014
Vis info 0529098 Prøventunet 3 omregulering Områderegulering Utgått/erstattet 21.02.2011
Vis info 0529070 Prøventunet III Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 18.05.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529028 Prøvenvegen nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 172 Raufoss bru Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529118 Raufoss Industripark Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 01.09.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529053 Raufoss industripark øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.2001
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529002 Raufoss sentrum Eldre reguleringsplan Opphevet 05.03.1956
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529003 Raufoss utenom sentrum Eldre reguleringsplan Opphevet 12.01.1959
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 170 Raufoss Videregående skole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529031 Raufosskogen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529034 Raufosskogen alpintanlegg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.03.1992
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529113 Raufosskogen øst Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 20.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529090 Raufosskogen øvre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 181 Raufosskogen øvre - endring 2022 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529126 Raufosstun Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 26.03.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529036 Reinsvoll flyplass Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.02.1994
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529144 Reinsvoll næringspark Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529025 Reinsvoll sentrum nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.11.1986
Vis info 0529066 Reinsvoll sentrum vest Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 27.01.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529055 Reinsvoll sentrum øst Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 158 Reinsvoll stasjon Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.07.2020
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529110 Rema 1000 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 06.09.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529104 Renshøi Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529042 Rognly Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.03.1996
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529023 Roksvoll Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.01.1985
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529032 Roset skog Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.03.1990
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529007 Roterudfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.1975
Vis info 0529145 Rud klokkergård Detaljregulering Utgått/erstattet 12.12.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529160 Rud klokkergård - endring 2019 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.07.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529016 Rudi Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.01.1976
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 176 Rustadvegen 5 og Rudsengvegen 1 Detaljregulering Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529106 Rv4 Kryss Eina, Einavollen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.03.2013
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529089 Rv4, Bruflat - Reinsvoll Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529115 Røstøen nord Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529011 Røstøenfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.08.1977
Vis info 0529084 Rådhuskvartalet Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 11.09.2008
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 163 Rådhuskvartalet endring 2020 Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 27.06.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529132 Rådhuskvartalet omregulering Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 21.06.2018
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529141 Sillongen sør Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.09.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529124 Simensbakken 2 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.02.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529057 Sisselberg/Parken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.06.2003
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529054 Skogheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.06.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529092 Skogheim BE1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529129 Skogstadvegen 1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.09.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529061 Skogstien Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.05.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529013 Skolebakken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.10.1978
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529063 Skundbergjordet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529151 Slåtten Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.02.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529148 Solgård Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 31.08.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529018 Solhaug-Breiskallengen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1980
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529075 Solvang Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.2006
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529146 Solvang - omregulering 2017 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 180 Solvang Vest (B4) Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 17.04.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529062 Stadionløkka Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.06.2004
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529027 Steffensrud rek. hjem Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.1987
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529136 Storgata 26 Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529127 Storgata 62-68, Raufoss Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.03.2014
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 174 Storgata 71 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.09.2022
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529147 Støen pukkverk Detaljregulering Planforslag
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 175 Thune skole og Eina sportsanlegg Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.02.2023
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529047 Tivolitomta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529091 Tokvam industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.02.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529067 Tollerud nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.01.2005
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529006 Tollerudtoppen Eldre reguleringsplan Opphevet 29.01.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 185 Torvvegen 2-6 Mindre reguleringsendring Endelig vedtatt arealplan 05.02.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529048 Toten golf Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1998
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529143 Toten Kjøtt Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529116 Toten metall Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.02.2014
Vis info 0529108 Toten metall Områderegulering Utgått/erstattet 31.05.2012
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529159 Toten Metall - endring 2019 Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 03.06.2019
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529035 Toten seilflyplass Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.02.1993
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529117 Vadlia Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.04.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529128 Veg Hole Kalkverk Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.11.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529056 Vestre del av Østvoll Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2002
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529125 Vestre Toten ungdomsskole Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 18.05.2017
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529100 Vestrumenga barnehage og friområde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 13.12.2010
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 166 Vildåsvegen 14-16 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.02.2024
Vis info 0529133 Øfstaas Industriområde Detaljregulering Utgått/erstattet
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529134 Østvollvegen 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 10.09.2015
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 182 Østvollvegen 72 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 21.03.2024
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529140 Øverbyvegen 4 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.06.2016
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529088 Øverbyvegen 99-119, Raufoss Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.2009
Vis info Vis i kart Vis i GeoInnsyn 0529017 Åkersveenfeltet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.04.1981