WebInnsyn brukerveiledning

WFS

Bruk følgende adresser for å hente WFS kartdata fra denne løsningen. Klikk xml-knappen for å se på capabilities-dokumentet. For å få tak i adressen må du høyre-klikke selve lenken og velge kopier. Lim så adressen inn i din WFS-klient.

Capabilities Standardkart
Datakilder

Capabilities TemadataGLT
Capabilities Dreneringslinjer_aapen
Capabilities Dreneringslinjer_tette
Capabilities Forsenkninger
Capabilities Komtek
Capabilities FKB AR5
Capabilities FKB Arealbruk
Capabilities FKB Bane
Capabilities FKB Bygning
Capabilities FKB BygnAnlegg
Capabilities FKB Fastmerker
Capabilities FKB Hoydekurver Gjovik
Capabilities FKB Hoydekurver OstreToten
Capabilities FKB Hoydekurver VestreToten
Capabilities FKB Hoydekurver SondreLand
Capabilities FKB Hoydekurver NordreLand
Capabilities FKB Hoydekurver Jevnaker
Capabilities FKB LednElTele
Capabilities FKB Naturinfo
Capabilities FKB Tekst1000
Capabilities FKB Tekst5000
Capabilities FKB PblTiltak
Capabilities FKB TraktorvegSti
Capabilities FKB Vann
Capabilities FKB Veg
Capabilities FKB Vegnett
Capabilities FKB Vern
Capabilities Elveg
Capabilities Matrikkelen DEK
Capabilities Matrikkelen Adresse Bygg
Capabilities kommune
Capabilities N50 SOSI 4.0
Capabilities N250 SOSI 4.0
Capabilities N500 SOSI 4.0
Capabilities Kommuneplan
Capabilities Kommuneplan forslag
Capabilities Kommunedelplan
Capabilities Kommunedelplan forslag
Capabilities Reguleringsplan
Capabilities Reguleringsplan under grunn
Capabilities Reguleringsplan over grunn
Capabilities Reguleringsplan forslag
Capabilities Bebyggelsesplan
Capabilities PblMidlByggAnleggOmr
Capabilities PblMidlByggAnleggForslag
Capabilities Planomriss
Capabilities POI
Capabilities AREALIS malbase
Capabilities kretsdata
Capabilities GjovikEiendomsskatt
Capabilities kommunenavn
Capabilities Ortofoto Gjovikregionen spredt 2013
Capabilities Ortofoto Gjovikregionen tettsted 2013
Capabilities Ortofoto Gjovikregionen skog 2013 (kun Gjovik)
Capabilities Ortofoto Sondre Land 2012
Capabilities Ortofoto Gjovik-Toten 2007
Capabilities Ortofoto Land 2007
Capabilities Ortofoto Sondre Land 2007 B
Capabilities Ortofoto Gjovik-Toten 2004
Capabilities Ortofoto Nordre Land 2002
Capabilities Ortofoto Nordre Land 2004
Capabilities Ortofoto Sondre Land 2005
Capabilities Fastmerker
Capabilities Relieffkart
Capabilities N500 Norge
Capabilities Kommunenavn Norge
Capabilities Skraafoto
Capabilities Skiloyper NordreLand
Capabilities Turkart
Capabilities Skiloypeinfo
Capabilities BioMangfold
Capabilities Barnetraakk Gjovik
Capabilities SSR
Capabilities SSR_jan2014
Capabilities Vatningsanlegg
Capabilities Omradresse
Capabilities Dyrking
Capabilities Fjernvarme_jevnaker
Capabilities Bratt dyrket mark
Capabilities Planregister
Capabilities Offentlige eiendommer
Capabilities Innlandsgis WFS

Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!