ISY Map Server brukerveiledning

Lag PDF av kart

Istedet for å skrive ut et kart til papir, så ønsker du kanskje en PDF-fil i stedet? Det kan være aktuelt hvis du for eksempel skal sende et kart som vedlegg i en e-post, eller trenger å arkivere et kartutsnitt elektronisk.

Du kan fremdeles bruke utskriftsfunksjonen i WebInnsyn til dette, men du må velge en såkalt PDF printerdriver i stedet for din fysiske skriver når du skal skrive ut. Da får du spørsmål om hvor PDF-filen skal lagres.


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!